Distriktsbestyrelsen pr. 16. maj 2022

Bestyrelsen

Sus Vang, Ulla Amby, Jonna Laursen(desværre stoppet igen), Steen Christensen, Mette Jakobsen og Niels Chr. Beck (fra venstre mod højre)

Sus Vang - formand :  tlf. 2828 1797  mail:  sus.vang@gmail.com
(Nyhedsbrev, suppleant appelkomité og forbundsturneringer)

Mette Jakobsen - næstformand : tlf. 3165 6580  mail: krathuse@hotmail.com
(Skolebridge, Innovationsforum, RealBridge, hjemmesiden)

Niels Chr. Bech  : tlf.  2175 4272  mail :  ncbeck@webspeed.dk
(distriktsturneringer Steen med som føl)

Ulla Amby : tlf.  2583 4155  mail :  amby1951@gmail.com
sekretær

Steen Christensen - kasserer : tlf. 2371 9896  mail :  graasteeneren@live.dk
(sølvkuponer, DM for begynder)