BESTYRELSE

Formand: Sus Vang
Skolegade 17, 6670 Holsted. Tlf. 2828 1797
M@il  [Nyhedsbrev, formand, suppleant appelkomite]

 

Næstformand: Anne Mette Elbech Jakobsen
Pomosevej 2, Asserballeskov
6440 Augustenborg, Tlf. 3165 6580
M@il   [næstformand skolebridge, innovationsforum, RealBridge]

 

Kasserer: Steen Christensen
Vingelhøjvej 76, Hostrupskov, 6200 Aabenraa, Tlf. 2371 9896
M@il  [Sølvkuponer, DM Begynder]

 

Sekretær Ulla Amby
M@il  [sekretær]

 

Niels Christian Beck
M@il  [distriktsturneringer, Steen med som føl]

 

Jonna Laursen
[formand for appelkomiteen, forbundsturneringer, Ulla med som føl]
M@il  
 

Øvrige uden for bestyrelsen:
 
Jørgen Madsen
M@il   [Webmaster, Tilmeldingssystemet]

Distrikt Sydjyllands hjemmeside